Sirküler:  353/16                                                                                                           28.12.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu  : Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:15)

27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:15)” ekte sunulmuş olup, Tebliğ gereğince 1.1.2017 tarihinden itibaren söz konusu maktu vergi tutarının 47 TL (KırkyediTürkLirası) olarak uygulanacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:15) (1 Sayfa)