SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

“2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme’ye beyanda bulunmak suretiyle katılmamız” hakkında 2013/5110 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 27 Temmuz 2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu karar ile,  26/2/2013 tarihli ve 6439 sayılı Kanun ile katılmamız uygun bulunan ekli  “2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme’ye beyanda bulunmak suretiyle katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve 291397 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Eki:  Sözleşmenin Türkçe ve yabancı dil metinleri (29 Sayfa)