Sirküler:  354/16                                                                                                           28.12.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:78)

Bir örneği ekte sunulan “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:78)” 27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğin  amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen haller dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana göre hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki      : Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:78) (13 Sayfa)