Sirküler:  355/16                                                                                                           28.12.2016

 

 

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

 Konu  : Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:79)

 Bir örneği ekte sunulan “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:79)” 27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğin  amacı, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsoloslukların yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD Doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:79) (1 Sayfa)