Sirküler:  356/16                                                                                                           28.12.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No:476)

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No:476)” 27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bir örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No:476) (3 Sayfa)