Sirküler: 358/14                                                                                                                                                                                            24.10.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği” 18 Ekim 2014 tarih ve 29149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğin “Amaç ve kapsam” başlıklı 1 inci maddesi gereği

(1) Bu Tebliğin amacı, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk sigortasına ilişkin tarife ve talimatı belirlemektir.

(2) Bu tarife ve talimat, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1259 uncu maddesi, 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi ve 14/11/2010 tarihli ve 27759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde, ticari amaçlı yolcu taşıyan tüm deniz araçları için uygulanır.

(3) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 51 inci maddesi uyarınca istenen sigortalar bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

Bu Tebliğ ile, 19/7/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından yürütür bu Tebliğ, yolcu sayısı 12’den fazla olan deniz araçları için yayımı tarihinde; yolcu sayısı 12 veya 12’den az olan deniz araçları için 30 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.  

 

Eki : İlgi Tebliğ (2 Syf)