Sirküler:  358/16                                                                                                           28.12.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Konu  : Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

 Bir örneği ekte sunulan “Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:61)”de ve Damga Vergisi Kanununun 14’ünsü maddesinde ve Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin, yeniden değerlendirme oranı (%3,83) ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen artış oranına (%7,5) göre, 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacak Damga Vergisi değerleri belirtilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:61) (5 Sayfa)