Sirküler:  361/16                                                                                                           30.12.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 23.12.2016 tarih ve 24496 sayılı, “2. KOBİLER Konferansı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Yazı (2 Sayfa)