Sirküler: 36/14                                                                                                             29.01.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1)”, 29 Ocak 2014 tarih ve 28897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ gereği, 430 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2013 yılı için % 3,93 olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranına binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan Kanuna aykırılık halinde uygulanacak para cezaları 1/1/2014 tarihinden itibaren Tebliğde belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Bu Tebliğ ile, 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Çevre Kanunu’nun İdari nitelikteki cezaları düzenleyen 20. Maddesinin (f) ve (ı) bendindeki kanuna aykırılık hallerinde uygulanacak para cezalar denizcilik sektörünü ve üyelerimizi doğrudan ilgilendirdiğinden, bu konularda verilecek para cezalarına maruz kalınmaması açısından gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunu bilgilerinize rica ederiz.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Ekler              :

1- İlgili Tebliğ ( 2 Sayfa)

2-Çevre Kanununun 20 nci maddesi (3 Sayfa)