Sirküler:  362/16                                                                                                           30.12.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  :  2017 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün, 26.12.2016 tarih ve 35971620 sayılı “2017 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı (1 Sayfa)