Sirküler:  371/13                                                                                                       14.08.2013

 

 

 

 

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 31.07.2013 tarih ve 16906 sayılı, “Reeskont-TL Kredi Faiz Oranlarında Düzenlemeleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Ek: İlgi yazı (1 sayfa)