Sirküler:  374/13                                                                                                       16.08.2013

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün,  13.08.2013 tarih ve 120006375 sayılı, “Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’ne Yönelik Olarak Düzenlenecek Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: İlgi yazı (1 sayfa)