Sirküler:  377/13                                                                                                       20.08.2013

 

 

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

“Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”, 20 Ağustos 2013 tarih ve 28474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Amacı balıkçı gemilerinde yapılan işlerde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için alınması gereken önlemleri belirlemek olan bu Yönetmelik, 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren balıkçı gemilerinde yapılan işleri kapsar.

 

Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

  

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

 

Ek: İlgi yönetmelik (9 sayfa)