Sirküler: 377/14                                                                                                               05.11.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, “Denizyolunda Varış Bildirimi” konulu, 31.10.2014 tarih ve 2014/23 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin 71 inci maddesinin birinci fıkrasında, denizyolu ve havayolu taşımacılığında varış bildirimi “Denizyolu ve havayolu taşımacılığında, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma aracının işleticisi veya temsilcisi, eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaştığında taşıma aracının varışını bildirir. Varış bildirimi, veri işleme tekniği yoluyla verilir ve boşaltılacak eşya için düzenlenen özet beyanların tespiti için gereken bilgileri içerir.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Genelge ile, denizyolu taşımacılığında verilen varış bildirimi ile özet beyan bilgileri üzerinden yapılan risk analizi sonucunda gümrük idaresince muayene edilmesine karar verilen eşyanın muayenesine ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.

Genelgenin uygulanması halinde operasyonda gecikmeler yaşanacağı endişesi, 05 Kasım 2014 tarihinde Odamızın da katılımı ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde yapılan toplantıda dile getirilmiş olup, konu ile ilgili bir çözüm getirilmesi yönünde çalışma yapılacağı bildirilmiştir.

Konu ile ilgili gelişmeler hakkında üyelerimiz bilgilendirilecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Genelge (1 Syf.)