Sirküler: 378/14                                                                                                               06.11.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 50794 Sayılı Bakanlık Makam Oluru ile 30.09.2014 tarihinde yürürlüğe giren “GEMİLERİN GEMİADAMLARI İLE DONATILMASINA İLİŞKİN YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE” Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce  05 Kasım 2014 tarihinde yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönerge değişikliği ile, 28/08/2007 tarihli ve 28449 sayılı Bakanlık makamı Olur’u ile yürürlüğe giren Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönergenin,

 •  Gemiadamlarının Yeterlik Derecelerine Göre Sıralanışı başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi değiştirilmiş ve (D) bendine (1) numaralı alt bent eklenmiştir.
 • Gemiadamları Listesi başlıklı 7 inci ve Yola Elverişlilik Belgesi başlıklı 8 inci maddesinin başlığında ve metninde yer alan ‘’Yola Elverişlilik Belgesi’’ cümlesi ‘’Liman Çıkış Belgesi’’ olarak değiştirilmiştir.
 • Yük ve Yolcu Gemilerinin Güverte Tayfaları İle Donatımı başlıklı 2 sayılı Çizelgesinin (1) No.lu dipnotu değiştirilmiştir.
 • Yük ve Yolcu Gemilerinin Makine Tayfaları İle Donatımı başlıklı 4 sayılı  Çizelgesinin (1) No.lu dipnotu değiştirilmiştir.
 • Hafif Yolcu Gemisi/Feribotu ve Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi/Feribotunun Gemiadamları İle Donatımı 5 sayılı Çizelgesine ait (4) No.lu dipnot değiştirilmiştir.
 • Tam Boyu 42 M ve Daha Küçük Yolcu Motoru/ Yolcu Gemisi Gemiadamları ile Donatımı başlıklı 6 sayılı  Çizelgesi  dipnotları ile birlikte değiştirilmiştir.
 • Balıkçı Gemilerinin Gemiadamları ile Donatımı başlıklı 7 sayılı Çizelgesine ait  ( 2), (3 ) ve (7) No.lu dipnotlar değiştirilmiştir.
 • Yatların Gemiadamları ile Donatımı başlıklı 8 sayılı Çizelgesi ile (1), (2) ve ( 3) No.lu dipnotları değiştirilmiş ve  (5), (6), (7), (8), (9) No.lu dipnotlar eklenmiştir.
 • Hizmet Gemilerinin Gemiadamları ile Donatımı başlıklı 9 sayılı Çizelgesine (6) No.lu dipnot eklenmiştir.
 • Yük ve Yolcu Gemilerinin Telsiz Zabitleri ve Telsiz Operatörleri ile Donatımı başlıklı 13 sayılı Çizelgesine ait  (1), (2) ve (3) No.lu dipnotlar yürürlükten kaldırılmış ve yerine (1) ve (2) dipnotlar eklenmiştir.
 •  Ek-1’ inde yer alan  Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesinde geçen Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı ifadesi, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı şeklinde değiştirilmiş; aynı belgenin Özel Gereksinim ve Koşullar başlıklı bölümünün 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ıncı paragrafları da değiştirilmiştir.
 • Yük ve Yolcu Gemilerinin Başmühendis / Başmakinist ve Makine Zabitleri ile Donatımı başlıklı 3 sayılı Çizelgesinin 2 No.lu dipnotu,7 sayılı Çizelgesinin 5 No.lu dipnotu, 12 sayılı Çizelgesinin 1 No.lu dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Yönerge (5 Syf.)