Sirküler:  379/13                                                                                                       22.08.2013

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 15.08.2013 tarih ve 17589 sayılı, “Türkiye-Meksika İş Konseyi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Ek: İlgi yazı (2 sayfa)