Sirküler: 379/14                                                                                                               06.11.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında 2014/6916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”,04 Kasım 2014 tarih ve 29165 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile,  29 Ocak 2014 tarihinde Tahran’da imzalanan ve 10/9/2014 tarihli ve 6555 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 9/10/2014 tarihli ve 6998679 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ve Anlaşma Metni (134 Syf)

(İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ve Anlaşma Metnine http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141104.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141104.htm web sitesinden ulaşılabilmektedir.)