Sirküler:  385/13                                                                                                       29.08.2013

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün, 06.08.2013 tarih ve 10802 sayılı, “Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulunca Açılacak Kursların Bilgileri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Ek: İlgi yazı (2 sayfa)