Sirküler:  386/13                                                                                                       03.09.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:  (a) 22.08.2013 tarih ve 379/13 Sayılı Sirkülerimiz.

            (b) TOBB’nin 29.08.2013 tarih ve 18405 sayılı yazısı.

 

İlgi (a) sirkülerimiz ile 4 Eylül 2013 Çarşamba günü yapılacağını duyurulan, Türkiye-Meksika İş Konseyi Forumu’nun iptal edildiğini bildiren ilgi (b)  yazı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Ek: İlgi (b) yazı (1 sayfa)