Sirküler:  392/13                                                                                                       04.09.2013

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi      : 03 Eylül 2013 Tarih ve 28754 sayılı Resmi Gazete

Konu  : Ülkemiz ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında İmzalanan Denizcilik Anlaşması’nın Onaylanması Hk.

İlgide kayıtlı Resmi Gazete’de; 24 Mart 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 26/2/2013 tarihli ve 6440 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan  “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 16/7/2013 tarihli ve 287442 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/8/2013 tarihinde kararlaştırıldığı(Karar Sayısı: 2013/5227) bildirilmektedir.

Milletlerarası Anlaşmanın onayına ait Karar ve Anlaşma metni ek’te sunulmuştur

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ekler              :

Ek-1. Milletlerarası Anlaşma’nın Onay kararı (1 sayfa)

Ek-2. Anlaşma Metni (21 sf.)