Sirküler:  393/13                                                                                                       04.09.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi      : 03 Eylül 2013 Tarih ve 28754 sayılı Resmi Gazete

Konu  : Ülkemiz ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması I Sayılı Protokolünün Değiştirilmesi Hk.

İlgi’de kayıtlı Resmi Gazete’de; 23 Aralık 2010 tarihinde Tiflis’te imzalanan ve 30/4/2013 tarihli ve 6472 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/7/2013 tarihli ve 609290 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/8/2013 tarihinde kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Milletlerarası Anlaşmanın onayına ait Karar ve Anlaşma Metni ek’te sunulmuştur

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ekler              :

Ek-1. Milletlerarası Anlaşma’nın Onay kararı (1 sayfa)

Ek-2. Anlaşma Metni (2 sf.)