Sirküler:  394/13                                                                                                       05.09.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi :    (a) 15.07.2013 tarih ve 330/13 sayılı sirkülerimiz.

            (b) TOBB’nin, 29.08.2013 tarih ve 18401 sayılı yazısı.

İlgi (a) sirkülerimiz ile 21.22 Ekim 2013 tarihlerinde İzmir’de düzenleneceği bildirilen Türkiye-Yunanistan İş Forumu’nun, 24-25 Ekim 2013 tarihlerine ertelendiğini bildiren ilgi (b) yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.   

 

Ek: İlgi (b) yazı (1 sayfa)