Sirküler: 401/13                                                                                               12.09.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 03.09.2013 tarih ve 8187 sayılı, “Türk Bayraklı Gemilerin Tutulma Sebepleri Analiz Çalışmaları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Yazı (1 Syf.)