Sirküler: 404/13                                                                                               13.09.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 27.08.2013 tarih ve 18170 sayılı, “Tunus Ülke Kredisi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki        : İlgi Yazı (1 Syf.)