Sirküler: 410/13                                                                                               13.09.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 10.09.2013 tarih ve 7143 sayılı, “Dış Ticarette Yaşanan Gelişmeler ve Vergi-Gümrük Mevzuatına Etkileri Paneli”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Yazı (1 Syf.)