Sirküler: 41/14                                                                                                                      30.01.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gümrük politikasının uygulanması ve geliştirilmesi ile gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenen standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlama görevi çerçevesinde gerçekleştirilecek sektörel destekleme faaliyetlerini düzenleyen “GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SEKTÖREL DESTEKLEME) (SERİ NO:1)”, 04.01.2014 tarih ve 28872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ, kişilere gümrük mevzuatı uyarınca sahip oldukları haklara ve gümrük işlemlerinin daha az maliyet ve bürokrasi ile tamamlanmasına yönelik bilgi verilmesi, gümrük idarelerinde yaşanan gümrük mevzuatı ile ilgili genel nitelikteki ve/veya süreklilik arz eden konuların tek noktadan koordinasyonunun sağlanması ve sonuçlandırılmasına yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülecek sektörel destekleme faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tebliğin “Sektörel destekleme faaliyetinden yararlanacaklar” başlıklı 5. Maddesi gereği,

Bu Tebliğ uyarınca gerçekleştirilecek sektörel destekleme faaliyetlerinden;

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmalar,

b) Gümrük işlemlerinin kullanımını zorunlu kılan proje yürüten firmalar,

c) Gümrük ve Ticaret Konseyinde temsil edilen sivil toplum kuruluşları yararlanabilir.

Sivil toplum kuruluşlarının, gümrük idarelerinde yaşanan genel nitelikteki ve/veya süreklilik arz eden, sektörel nitelikteki hususlara ilişkin talepleri de bu Tebliğ kapsamında değerlendirilir.

Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde,  Konseyde temsil edilen sivil toplum kuruluşları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Deniz Ticaret Odası Konseyi de sayılmıştır.

Üyelerimiz, tebliğ kapsamındaki sektörel destekleme faaliyetlerinden yararlanabilmeyi teminen, “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmalar” ya da “Gümrük işlemlerinin kullanımını zorunlu kılan proje yürüten firmalar” olarak doğrudan Bakanlığa başvurabilecekleri gibi, TOBB ve Deniz Ticaret Odası Konseyi aracılığıyla da Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğüne) yapılabilecek başvurular için Odamıza müracaat edebileceklerdir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Eki: İlgili Tebliğ (4 Sayfa)