Sirküler: 412/13                                                                                               23.09.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün,  11.09.2013 tarih ve 1494 sayılı, “Rusya Federasyonunca Hazırlanan  “Yolcularla İlgili Otomatik Veri Tabanları Yönergesinin” Yürürlük Tarihinin 01 Aralık 2013 Tarihine Ertelendiği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı (5 Sayfa)