Sirküler:  42/14                                                                                                       31.01.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :    (a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi   Acenteleri Yönetmeliği.

              (b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi

              (c) 07.01.2014 tarih ve 7/14 sayılı sirkülerimiz.

              (d) 28.01.2014 tarih ve 31/14 sayılı sirkülerimiz.

 İlgi (a) ve (b) mevzuatlar gereğince, 03-07 Şubat 2014 tarihlerinde Odamız tarafından Gemi Acenteliği Eğitim Semineri düzenleneceği ilgi (c) ve (d) sirkülerlerimiz ile duyurulmuştur.

Eğitim seminerine katılım için müracaatların çok az olması (5 kişi) nedeniyle 03-07 Şubat 2014 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Gemi Acenteliği Eğitim Semineri, planlanan tarihte yapılamayacaktır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter