Sirküler: 423/13                                                                                                     07.10.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Yıllık ve Munzam Aidat Ödemelerinin Ekim Ayı İçerisinde Yapılması Hk.

5174 Sayılı TOBB Kanunu’nun Odalarda Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat başlıklı 24. Maddesi, Munzam Aidat ve Navlun Hasılatından Alınacak Pay başlıklı 25. Maddesi ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca,

  • Üyelerimizin ödemekle yükümlü olduğu yıllık aidat ve munzam aidat, her yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitle ödenir.
  • Üyelerimizden birden fazla Odaya kayıtlı bulunanlar, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yaparlar.
  • Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit paylaştırılmak suretiyle yatırılır.     

İlgili mevzuat hükümleri gereği, 2013 yılına ait yıllık aidatınız ile munzam aidatınızın II. Taksit tutarlarının Ekim 2013 ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Not:

  1. Aidat borçları, Oda Veznemize veya Yapı Kredi Bankası TR20 0006 7010 0000 0004 7022 98 Nolu  (Şb. Kd. 1155) hesabımıza ödenebilir.
  1. Yazımızın gönderilme süreci içinde ödeme yaptıysanız lütfen dikkate almayınız.