Sirküler: 425/13                                                                                                        10.10.2013

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi gereği, 14 Ekim 2013 Pazartesi günü yarım gün, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personel idari izinli sayılmaktadır.

 

Söz konusu Genelgeye paralel olarak, 14-18 Ekim 2013 tarihleri arasında Oda ile ilgili iş ve işlemlerin bu tarihler arasında yapılamayacağı hususunda bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter