Sirküler: 426/13                                                                                                           10.10.2013

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 09.10.2013 tarih ve 21117 sayılı  “Türkiye-Küba Ticari ve Ekonomik İlişkileri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Üyelerimizin, Küba ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ilgilendiren konularda varsa kaydedilmiş önemli gelişmeler ile ikili temaslarda gündeme getirilmesinde yarar görülen konulara ilişkin bilgileri 21 Ekim 2013 tarihine kadar Odamıza iletmelerini rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı (1 sayfa)