Sirküler: 429/13                                                                                                           22.10.2013

 

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 09.10.2013 tarihli “İthalat Konteyner İndirim Skalası Uygulamasına Yıllık İndirim Seçeneği Eklendiği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı (3 sayfa)