Sirküler: 430/13                                                                                                           22.10.2013

 

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 11.10.2013 tarihli “Mersin Limanında Yanaşma Penceresi Uygulama Kuralları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Ekler                            :

Ek-1. İlgi Yazı (1 sayfa)

Ek-2. MIP Yanaşma Penceresi Uygulama Kuralları (3 sayfa)(Türkçe)

Ek-3. Yanaşma Takvimi (1 sayfa)

Ek-4. MIP Yanaşma Penceresi Uygulama Kuralları (2 sayfa)(İngilizce)