Sirküler: 43/14                                                                                                             03.02.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

14.2.2011 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlanarak yürürlüğe giren 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un Anonim Şirket ve Limited Şirketlerde Asgari Sermayeye ilişkin 20. maddesinin birinci fıkrasında “Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde sermayelerini, anılan Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltirler; aksi halde mezkur sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.” hükmü yer almaktadır.

Bu düzenleme çerçevesinde, 14 Şubat 2014 tarihine kadar, Anonim Şirketlerin sermayelerini 50.000 Türk Lirasına, Limited şirketlerin sermayelerini 10.000 Türk Lirasına yükseltmeleri gerekmektedir.

6103 Sayılı Kanunun 20. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Sermayenin Türk Ticaret Kanununda öngörülen tutara yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmaz ve kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)