Sirküler: 433/13                                                                                                               24.10.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 22.10.2013 tarih ve 28799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile,

 –          31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı

MADDE 31 – (1) Liman idari sahasında bulunan gemi ve deniz araçlarında ilgili mevzuat gereği emniyet ve haberleşme cihazlarının bulundurulması ve bu cihazların, liman idari sahasında kızakta bulunma, önceden bildirilmesi şartıyla arıza gibi durumlar ve olağanüstü haller haricinde açık ve çalışır halde bulundurulması şarttır.

(2) Emniyet ve haberleşme teçhizatından ilgili mevzuata göre özel tescil ve kaydı gerekenler İdareye ve ilgili makamlara kayıt ettirilir. Kayıt ettirilen bilgiler güncel halde bulundurulur.

(3) Gemi trafik hizmetleri sistemleri olan ya da trafik ayırım düzeni tesis edilmiş deniz alanlarında seyir halinde bulunan gemi ve deniz araçları, ilgili sektör kanallarını sürekli dinler ve verilen talimatlara uyar.”

 

–          Aynı Yönetmeliğin “İdari Yaptırımlar” başlıklı 39 uncu maddesine  (9), (10), (11) ve (12). fıkralar eklenmiştir.

 

–          Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Çanakkale Liman Başkanlığı başlıklı 20 nci maddesinin B bölümü ile Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Çanakkale Liman Başkanlığı haritası değiştirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik (3 sayfa)