Sirküler: 437/13                                                                                                               25.10.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :  22.10.2013 tarih ve 429/13 sayılı sirkülerimiz.          

Mersin Limanında ithalat konteyner indirim skalası uygulamasına yıllık indirim seçeneği eklendiği ilgi (a) sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

İlgi sirküler ekinde gönderilen indirim skalası ile ilgili değişiklik yapıldığı bildirilmiş olup, yeni “İthalat Konteyner İndirim Skalası” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek: İthalat Konteyner İndirim Skalası (1 sayfa)