Sirküler: 439/13                                                                                                               30.10.2013

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 25.10.2013 tarih ve 21904 sayılı “Lizbon’daki Avrupa 2020 Büyüme Stratejisi Konferansı ve İkili Görüşmeleri”ni konulu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı (1 sayfa)