Sirküler: 440/13                                                                                                               31.10.2013

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün, 11.10.2013 tarih ve 40921 sayılı “Gemi Atık Takip Sistemi Genelgesi”ni (Genelge 2013/12) konulu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Yeni Genelge ile;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 05.08.2011 tarihli 2011/1 Mavi Kart Uygulama Genelgesi ve 2011/2 Gemi Atıklarının Bildirimi ve Kontrolü (Gemi Atık Takip Sistemi) Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni Genelge gereğince Mavi Kart Uygulamasının;

  • Özel ve ticari yatların yanaştığı kıyı tesislerinde 31.12.2014’de,
  • Yük ve balıkçı gemisi niteliğindeki gemilerin yanaştığı kıyı tesislerinde ise 31.12.2015 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı (1 sayfa)