Sirküler: 447/13                                                                                                               05.11.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 31.10.2013 tarih ve 22225 sayılı “Kazakistan Ulaştırma ve Lojistik İş Forumu”nu konulu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı (1 sayfa)