Sirküler: 451/13                                                                                                               07.11.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 04.11.2013 tarih ve 22399 sayılı “DEİK/Türk-Rus İş Konseyi 16. Ortak Toplantısı”nı konulu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Ek: İlgi Yazı (1 sayfa)