Sirküler: 454/13                                                                                                               08.11.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, 07.11.2013 tarih ve 9348 sayılı “ISP Kod Uygulamaları Çerçevesinde Libya Limanlarını Ziyaret Edecek Türk Bayraklı Ticaret Gemileri İçin İlan Edilen Güvenlik Seviyesinin 2 (İki) Olduğu”nu konulu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Ek: İlgi Yazı (2 sayfa)