Sirküler: 459/13                                                                                                               13.11.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığı’nın, 07.11.2013 tarih ve 4049 sayılı yazısı ekinde alınan,  T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 07.11.2013 tarih ve 9304 sayılı “Güvenlik Belgelerinin Sertifika olarak Düzenlenmesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün Yazısı. (1 sayfa)