Sirküler: 460/13                                                                                                               13.11.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :    T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığı’nın,07.11.2013 tarih ve 3937 sayılı yazısı.  

İlgi yazıda; 30.10.2013 tarih ve 28806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelik” maddelerinden “İhlaller ve İdari Yaptırımlar” başlığı altında 57. Madde ve “Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelik” maddelerinden “Sorumluluk ve Kurallar ve İdari Yaptırımlar” başlığı altında 27. Maddede değişiklikler yapıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter