Sirküler: 461/13                                                                                                               15.11.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 31.10.12013 tarih ve 22250 sayılı yazısı ekinde alınan, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE), 25-26 Kasım tarihlerinde İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenleyeceği “Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri”  sempozyumuna ilişkin yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Ek: İlgi Yazı (2 sayfa)