Sirküler: 464/13                                                                                                               18.11.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Liman Devleti Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 14.11.2013 tarih ve 28821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile, 26.03.2006 tarihli ve 26120 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananLiman Devleti Denetimi Yönetmeliği’nin, “Dayanak” başlıklı 3. Maddesi, “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesi, “Gemi denetim görevlisinde aranacak şartlar” başlıklı 6. Maddesi, “Hiyerarşik yapı” başlıklı 6. Maddesi, “Denetim esasları” başlıklı 15. Maddesi, “ISM belgelerinin olmadığı hallerde uygulanacak usuller” başlıklı 21. Maddesi, “Masrafların karşılanması” başlıklı 28. Maddesi, “Denetim oranı” başlıklı Geçici 1. Madde, “Gemilerin tutulma şartları” başlıklı Ek-5 ile “Gemi denetim görevlisi kimlik kartı” başlıklı Ek-6’da değişiklikler yapılmıştır.

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Yönetmelik