Sirküler: 465/13                                                                                                               19.11.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 7 Kasım 2013 tarih ve 4558 sayılı, “Portör Muayenesi ve Tetkiklerinin Yapılmayacağı”nı konu alan yazısı ektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı (1 Syf)