Sirküler:  467/13                                                                                                         20.11.2013

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu     : Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Duyurusu

 

İlgi         :(a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi  Acenteleri  Yönetmeliği.

               (b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi.

               (c) 30.01.2013 tarih ve 52/13 sayılı sirkülerimiz.

               (d) 01.10.2013 tarih ve 420/13 sayılı sirkülerimiz.

               (e) 04.11.2013 tarih ve 445/13 sayılı sirkülerimiz.

   

Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı 5 yıllık geçerlilik tarihi dolmak üzere olan ve tanıtım kartını yenilemek isteyenlere yönelik olarak,  22 Kasım 2013 Cuma günü Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri düzenleneceği ilgi (c), (d) ve (e) sirkülerlerimiz ile duyurulmuştur.

 

“Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri”ne katılmak isteyen kişilerin, Ek’te sunulan “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Başvuru Dilekçesi Örneği”ni firma antetli kağıtlarına doldurarak, dilekçe ekine kimlik belgesi fotokopilerini eklemek suretiyle,                         21 Kasım 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

 

Tanıtım kartı geçerlilik süresi 5 yıl olduğundan, kart sahiplerince tanıtım kartı geçerlilik sürelerinin kontrol edilmesini ve 5 yıllık süresi dolmak üzere olan tanıtım kartı sahiplerinin Yenileme Eğitim Seminerine katılımlarını rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Odamız İletişim Bilgileri                                 :

  1. Halil DELİBAŞ

(MDTO Genel Sekreter Yrd.-Gemi Acent.Eğitim Komisyonu Üyesi)

Telefon        : 0324-3277000

E-Mail         : hdelibas@mdto.org

 

Eda KARA (ÖKTEM)

(MDTO Yazı İşleri ve Üye Sicil Memuru-Gemi Acent.Eğitim Koordinatörü)

      Telefon       :0324-3277000/ Dahili: 136

       E-Mail        : edakara@mdto.org

 

Ek: Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Başvuru Dilekçesi Örneği (1 Syf.)