Sirküler: 473/13                                                                                                               22.11.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığı’nın, 19.11.2013 tarih ve 4164 sayılı yazısı ekinde alınan, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, 18/11/2013 tarih ve 9637 sayılı “GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) Yeterlikleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter    

 

Ek: İlgi Yazı (2 sayfa)