Sirküler: 475/13                                                                                                               25.11.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 14.11.2013 tarih ve 23208 sayılı “Kırgızistan’daki Enerji Projeleri İşbirliği Talebi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter    

 

Ek: İlgi Yazı (1 sayfa)