Sirküler: 477/13                                                                                                               27.11.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün, 25/11/2013 tarih ve 3817 sayılı yazısı.

İlgi yazı eki Genelgede, 08.11.2013 tarihli ve 28815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5371 sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın” 10. Maddesi ile anılan Kararın 97 inci maddesinde hava ve deniz ulaşım araçları tarafından yabancı limanlar ve meydanlardan kendi ihtiyaçları için getirilen veya bu araçlar adına gönderilen donatım ve işletme malzemeleri için tanınacak muafiyetten bahsedilerek donatım ve işletme malzemesi listesi verilmiştir.

Sözkonusu listede belirtilen eşyaların incelenip değerlendirilerek nihai halinin belirlenmesi için Bakanlığa bildirilmesi istenilmektedir.

Yazı eki listenin incelenerek 28 Kasım 2013 Perşembe günü akşamına kadar görüşlerinizin bildirilmesini rica ederiz.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter    

 

 

Ekler              :

Ek-1. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Yazısı ( 5 sayfa)

Ek-2. Deniz Araçları Donatım ve İşletme Malzemesi Listesi (10 Sayfa)